Služby

Ekonomika tepelného zpracování

Ekonomické analýzy kalíren
Ekonomické analýzy postupů TZ
Podpora ERP systémů

Tepelné zpracování

Vakuové tepelné zpracování (HPGQ)
Nadca 207 a formy na tlakové lití
Tepelné zpracování po ochrannou atmosférou
Difuzní procesy
3D tisky kovových materiálů
HIP
Návrhy materiálů
Poradenství
Prodej pecí TAV Vacuum Furnaces, Italy

Expertní činnost

Znalecké posudky
Dodavatelské spory
Investiční poradenství

Školící činnost

Školení tepelného zpracování
E-learning
Podpora ERP systémů pro kalírny