Forum111

Jiří Stanislav, Ing., CSc.

Tepelné zpracování
Povrchové úpravy
AM technologie
Znalecké a expertní posudky
Školící činnost
E-Learning
Nadca 207, teorie a praxe

Ekonomika tepelného zpracování


Ekonomické analýzy kalíren
Ekonomické analýzy postupů TZ
Podpora ERP systémů

Více

Tepelné zpracování


Vakuové tepelné zpracování (HPGQ) Nadca 207 a formy na tlakové lití Tepelné zpracování po ochrannou atmosférou Difuzní procesy 3D tisky kovových materiálů HIP Návrhy materiálů Poradenství

Více

Expertní činnost


Znalecké posudky Dodavatelské spory Investiční poradenství

Více

Školící činnost


Školení tepelného zpracování E-learning Podpora ERP systémů pro kalírny

Více

Reference